خلاصه تفسیر پایه 10
98 بازدید
محل ارائه: حوزه علمیه خراسان
مقطع: سطح 3
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این جزوه، تلخیصی از تفسیر پایه 10 حوزه علمیه می‌باشد