خلاصه تفسیر پایه 9
74 بازدید
محل ارائه: حوزه علمیه خراسان
مقطع: سطح 3
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این خامه‌زنی، چکیده ای از مباحث تفسیر پایه 9 حوزه علمیه، بیان شده است