وقف پول و تأثیر آن در فقر و اشتغال
90 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
با توجه به اینکه هنوز کتاب ارزیابی شده است و در بنیاد پژوهشهای آستانقدس رضوی مورد تأیید قرار گرفته است و در مراحل نخست چاپ قرار دارد، انشاء الله پس از چاپ، چکیده آن را قرار می‌دهم