فقه الامام موسی بن جعفر(ع)
70 بازدید
ناشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستانقدس رضوی
نقش: محقق
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 10
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : عربی
نویسندة کتاب حجةالاسلام محمدعلی خادمی، حدود 1700 حدیث فقهی امام کاظم(ع) را مطرح کرده است و به مناسبت هر حدیث، سند آن و توضیحاتی که در کتب قدما در مورد حدیث آمده است را بیان کرده است؛ سپس در فقه الحدیث، به ارائة نظر فقها در آن مسئلة فقهی پرداخته است و در برخی موارد، نظر خود را مطرح می‌کند. ویرایش علمی این اثر به من سپرده شده بود که در ماه صفر1435ق، به اتمام رسید.