کرانه‌های اجتهاد
92 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
قرار است مجموعه نشست‌های حلقه علمی افق دفتر تبلیغات، به صورت کتاب مستقلی چاپ شود. مستندسازی و تنظیم برخی نشست‌ها بر عهدة بنده بوده است.