مقدمة کتاب «مقابس الانوار»
101 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
در این مقدمه به شرح حال شیخ اسد الله تستری پرداخته ام که قرار است به عنوان مقدمة کتاب گرانسنگ «مقابس الانوار» چاپ شود.