آیا می شود پول را وقف کرد
69 بازدید
محل نشر: سایت بانکداری اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: ۱۳۹۳
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
با توجه به اینکه وقف پول مورد اختلاف فقها بوده است و به دلیل برخی موانع موجود، کشورهای اسلامی نتوانستند از ظرفیت­‌های آن به شکل کارآمد استفاده کنند، ضروری به نظر می‌رسد تا با تحقیق در ریشه­های این موانع اَدلّه جواز یا عدم جواز وقف پول مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان سرمایه عظیم وقف را مانند دیگر سرمایه‌ها در جریان فعالیت‌­های اقتصادی قرار داد تا بتوان در این راستا به پاره‌ای از آثار اقتصادی آن به‌ویژه بهبود وضعیت اشتغال، فقر و سطح رفاه فقرا و افراد کم‌درآمد رسید. لذا برای اینکه مسائل مربوط به موقوفات با تحولات سریع جهان امروز منطبق باشد، بهتر است روش­‌ها و برنامه­‌های جدیدی سازگار با نیّت واقفان و با حفظ اصالت وقف، تهیه و اجرا کرد و از موقوفات بهره­‌برداری بیشتری نمود.