بررسی چهار راهکار فقهی برای جایگزینی «جریمه دیرکرد»
61 بازدید
محل نشر: سایت اجتهاد
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/06/09
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این یادداشت چهار راهکار برای جایگزینی جریمه دیرکرد، مطرح و بررسی می‌شود. راهکار اول، متقاضی وام، پیش از دریافت وام، مصالحه‌ای انجام دهد، راهکار دوم، تعیین سود بیشتر در عقود است. راهکار سوم، تعزیرِ مالی شخص متخلف است. راهکار چهارم، این است که وجه التزام بر عهده شخص ثالث، یعنی ضامن باشد. البته این راهکارها با اشکالاتی مواجه است که در ذیل به آنها اشاره می‌شود.