نحوه شکل‌گیری بانکداری اسلامی و نظرات شهید صدر
79 بازدید
محل نشر: سایت اجتهاد
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/06/06
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شهید صدر در ایجاد بانکداری غیرربوی دو بحث را بیان کرد، اوّل اینکه اساساً بانکداری چگونه اسلامی می‌شود؟ و دوم اینکه چه کنیم تا در صورت تغییر پیدا نکردن وضع موجود، نوعی بانکداری رواج یابد که لااقل شبهه ربوی نداشته باشد.