مراتب، شرایطِ الزامی و استحبابی امر به معروف و نهی از منکر
65 بازدید
محل نشر: سایت اجتهاد
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/05/30
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اما به‌راستی شرایط وجوب این دو فریضه کدام است؟ حدود و ثغور آن چیست؟ آیا برای امر و نهی کسی می‌توان به او خسارتی وارد کرد؟ آیا تفتیش و تجسس در زندگی افراد برای اطلاع از عیوب و اشتباهات آنها و تذکر دادن به آنها شایسته است؟ در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر مستلزم زیان به آمر و ناهی باشد، چه حکمی دارد؟