کتاب فقه الامام موسی بن جعفر(ع) در یک نگاه
61 بازدید
محل نشر: مجله مشکات / 122
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/05/16
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ادوار فقه شیعه، از دیرباز با فراز و نشیب‌های مختلفی مواجه بوده است؛ برای مثال عصر تشریع و تفسیرِ منابع فقه که از ابتدای نبوت پیامبر(ص) تا آغاز غیبت کبری (13 سال قبل از هجرت، تا 329 ق) ادامه داشت، در برخی ادوار در حاشیه قرار گرفته بود (عصر امام حسن(ع) تا اواسط دورة امام باقر(ع)) و در برخی زمان‌ها در اوج قرار داشت (دوران امام صادق(ع)). در نگاهِ نخست شاید قابل باور نباشد که از امام کاظم(ع) بیش از 1700 حدیث فقهی به‌جا مانده باشد! اما نویسندة کتابِ «فقه الامام موسی بن جعفر(علیهما السلام)» با استقصاء احادیث فقهی آن امام همام، به همة این احادیث دست یافته است و توانسته است در طرحی نو، یک دوره فقه استدلالی شیعه را ضمن احادیث امام کاظم(ع) به رشتة تحریر در آورد.