نگاهی فقهی به مساله اثبات آغاز و پایان ماه قمری ۱۰ نکته درباره رؤیت هلال
70 بازدید
محل نشر: سایت رصد خراسان
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/05/05
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
رؤیت هلال یک فعل خارجی است و از قبیل تشخیص موضوع احکام است که هر فرد مکلفی می‌تواند شخصاً به تشخیص آن اقدام کند و به علم خود عمل نماید و نیازی به تقلید در این مسئله نیست. اما چون غالب مردم خود موفق به رؤیت هلال نمی‌شوند، از آن‌جا که به مرجع تقلید خود اطمینان کامل دارند در این مسأله بنا بر نظر ایشان عمل می‌کنند و همین باعث شده است که تصور شود که در این مسأله نیز حتماً باید از مرجع تقلید خود اطاعت کنند.