امساک برای پلیس!
72 بازدید
محل نشر: رصد خراسان
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/04/11
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جواز تعزیر براى هر گناه، به معناى اجبار افراد بر عمل به واجبات و ترک محرّمات از آن جهت که واجب یا حرام هستند نیست. زیرا این گونه اجبار نوعى اکراه بر دین و دین دارى است که برخلاف آیۀ «لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ» مى‌باشد. و از طرفى دیگر علاوه بر این که اجبار بر دین دارى مفید و مؤثر نیست موجب عکس‌العمل منفى و زدگى و تنفر آنان از دین است. پس درحقیقت تعزیر نوعى مجازات بر شکستن حرمت احکام شریعت در انظار عمومى یا تضییع حق فرد یا جامعه است نه اجبار بر دیندارى یا مجازات بر عدم دیندارى.