سرمایه گذاری از طریق تأسیس نهاد وقف پول
52 بازدید
محل نشر: آموزه‌های فقه مدنی، بهار 93
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
به زودی در این بخش، چکیده قرار داده میشود