سرمایه گذاری از طریق تأسیس نهاد وقف پول
51 بازدید
محل نشر: بررسی‌های اقتصادی آتلانتیک، پاییز 93
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
به زودی متن چکیده در اینجا قرار داده میشود.