سه راه کار فقهی برای جایگزینی «جریمه دیرکرد»
54 بازدید
محل نشر: رصد خراسان
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
با توجه به اینکه مشهور فقها، این جریمه را خلاف شرع می‌دانند، چند راه حل برای گرفتار نشدن به این موضوع مطرح شده است که در اینجا به آن ها اشاره می‌شود. دو راه حل برای مردم که می‌خواهند وام از بانک دریافت کنند و چون در فرم‌‌های بانکی چنین شرطی تصریح شده است، گریزی از امضا و پذیرش آن ندارد؛ و یک راه حل نیز برای قانون‌گذاران که این شرط را حذف کنند و جایگزینی برای آن تعیین کنند تا حداقل مطابق بخشی از فتاوای فقهای معاصر صحیح باشد و همچنین مؤسسات مالی و اعتباری و بانک نیز متضرر نشوند.