جایگاه اصل مهرورزی در سبک زندگی نبوی (ص)
56 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش اولین همایش سبک زندگی پیامبر (صلی الله علیه و آله)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/08/15
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
با بررسی آیه های قرآنی و سیره ی پیشوایان دینی به اصل «مهرورزی» دست می یابیم ؛ اصلی که دارای ارزش قرآنی است و زمینه ساز گسترش جهانی و پذیرش همگانی اسلام گردیده است. جریان این اصل در سبک زندگی پیامبر(ص) باعث شده که همگان جذب خوی زیبایش شوند. نویسندگان در این مقاله، پس از مفهوم شناسی «اصل»، «سیره» و «مهرورزی» به تفاوت سیره و سنت اشاره کرده اند. در ادامه به معنای رأفت و رحمت و تفاوت آن دو با یکدیگر اشاره شده است. سپس، برای دست یابی آسان تر به آیه ها و روایت های این زمینه، واژه های همسان و غیر همسان با مهرورزی به همراه برخی موارد استعمال آنها بیان شده است. پس از آن مطلق یا مقید بودن اصل مهرورزی مورد بررسی قرارگرفته و سفارش قرآن و ائمه (ع) در زمینه های گوناگون مربوط به بحث بیان گردیده است. در ادامه به گفتار و رفتار نبوی (ص) براساس اصل مهرورزی اشاره شده و در پایان مواردی از نفی سازشکاری و برخورد قاطعانه ی پیامبر (ص) با برخی، مورد بررسی قرارگرفته است.