بررسی شبهات امر به معروف و نهی از منکر در سایه‌سار آموزه‌های رضوی(ع)
59 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش علمی‌پژوهشی امام رضا(ع)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389/03/14
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
همانطور که هیچ کارخانه‌ای بدون بازرسی و رسیدگی دائمی مهندسان متخصص، دوام نمی‌آورد و هیچ سازمانی بدون مراقبت و بازرسی، نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد؛ جامعه نیز بدون امر به معروف و نهی از منکر، جامعة مرده‌ای است که خون در رگ‌های آن جریان ندارد. در این نوشتار، پس از تبیین فلسفة وجودی امر به معروف و نهی از منکر، به تاریخچة فقهی آن پرداخته می‌شود تا تأثیر آن در فراز و نشیب‌های جامعه به خوبی روشن گردد. سپس به مدد آموزه‌های دینی، به‌ویژه روایاتِ امام رضا(ع)، پاسخ برخی شبهات در زمینة امر به معروف و نهی از منکر، ارائه می‌گردد؛ تا خطور این شبهات در ذهن، جلویِ اجرای صحیح امر به معروف و نهی از منکر را نگیرد.