بررسی آسیب‌های ترک امر به معروف و نهی از منکر در آموزه‌های رضوی(ع)
56 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش علمی پژوهشی امام رضا(ع)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/03/14
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
همانطور که هیچ کارخانه‌ای بدون بازرسی و رسیدگی دائمی مهندسان متخصص، دوام نمی‌آورد و هیچ سازمانی بدون مراقبت و بازرسی، نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد؛ جامعه نیز بدون امر به معروف و نهی از منکر، جامعة مرده‌ای است که خون در رگ‌های آن جریان ندارد. در این نوشتار، پس از تبیین فلسفة وجودی امر به معروف و نهی از منکر، به تاریخچة فقهی آن پرداخته می‌شود تا تأثیر آن در فراز و نشیب‌های جامعه به خوبی روشن گردد. سپس به مدد آموزه‌های دینی، به‌ویژه روایاتِ امام رضا(ع)، آسیب‌هایِ ترکِ امر به معروف و نهی از منکر بررسی می‌شود. این آسیب‌ها در دو محور «ایجاد اختلال در ارتباط انسان با خدا» و «ایجاد اختلال در ارتباط انسان با جامعه و دیگران» بررسی و تبیین گردیده است. قابل‌توجه‌ترین مسئله در آسیب‌های ترکِ امر به معروف و نهی از منکر، این است که بیشترین آسیب‌های شمرده شده در آموزه‌های دینی، مربوط به جامعه است و همین نکته، نشانگر آن است که سرنوشت جامعه در گروِ انجام یا ترکِ فریضة امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد.