آیات قرآنی در فقه رضوانی
41 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش علمی‌پژوهشی امام رضا(ع)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387/03/21
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در حدیث سرنوشت ساز ثقلین، قرآن به عنوان کتاب راهنما و دستگیری کننده در کنار اهل بیت پاک پیامبر (صلی الله علیه وآله) مطرح است، و این دو قطب هدایتگرند که در کنار هم می‏توانند مسیر سبز حیات بشری را تضمین نمایند، از همین روی نبی اعظم در خطبة غدیر از آن با لسان «لن یفترقا» خبر داده است. نگارنده در این نوشتار به دنبال بیان آیات الاحکام در سخنان امام رضا(ع) است، از همین رهگذر نخست به ارزشمندی فقه قرآنی اشاره کرده است و پس از آن به مهمترین نگاشته‏های شیعیان در زمینة آیات الاحکام اشاره می‏شود، و سپس جایگاه ویژة قرآن در استنباط احکام شرعی مورد کنکاش و بررسی قرار می‏گیرد. اقتباس و اقسام آن یکی از مباحث مهم دانش معانی و بیان است؛ در این مقال به اختصار سه گونه از اقتباسهای صورت گرفته از قرآن اشاره شده است و مثالی برای هر مورد بیان گردیده است. پس از آن نویسنده گونه‏های شش گانة آیات قرآنی در کلام امام هشتم(ع) را بیان می‏کند، که عبارت است از: تفسیر آیه؛ استشهاد به آیه؛ استناد به آیه؛ ترکیب مزجی سخن با آیه؛ بیان اختلاف قرائت؛ برداشت پزشکی. از آن روی که این نوشتار برای بیان «آیات قرآنی در فقه رضوانی» به رشتة تحریر درآمده است، نویسنده در بخش واپسین نوشتار، نزدیک به چهل روایت فقهی نقل شده از امام هشتم(ع) را بیان کرده است؛ که در کلیة آنها چهل و دو آیه از بیست سورة قرآن به صورت صریح مورد استناد و استشهاد حضرت قرار گرفته است. نگارنده برای گرامیداشت کتاب الله، در بیان این موارد، ترتیب سوره‏ها و آیات قرآنی را رعایت کرده است. لازم به ذکر است که در این نوشتار برای ارجاع به مراجع از روش درون متنی استفاده شده است و مآخذ در این مقاله به شیوة شیکاگویی (علوم انسانی) است. موضوع مهم دیگر آن است که در راستای شناخت دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت با نامها و لقبهای امام رضا(ع)، نویسنده در این مقاله سعی کرده است تا به جای تکرار نام مشهور ایشان، از نامها و لقبهای دیگر این امام همام بهره ببرد تا ضمن آشنایی خوانندگان محترم با نامهای دیگر امام رئوف(ع) از تکرار زیاد لفظ «رضا» نیز به دور بماند.