شرایط وقف در مذاهب سبعه
95 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش بین المللی وقف و تمدن اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
وقف پس انداز دائمی برای آخرت است، این بحث از دو دیدگاه قابلیت بررسی دارد، یکی جنبة فقهی و دیگری جنبة اخلاقی است. در این نوشتار به جنبة فقهی این موضوع به روش مقارن بررسی می‏شود. نویسنده در این نوشتار با رویکرد فقهی، به بیان شرایط وقف در دیدگاه فقیهان هفت مذهب اصلی اسلامی (امامیه، حنفیه، حنبلیه، زیدیه، شافعیه، ظاهریه، مالکیه) می‏پردازد. این سیاهه از یک مقدمه و چهار بخش تشکیل شده است؛ که مقدمه بر ارزشمندی و فواید وقف استوار شده است. بخش نخست، به واژه شناسی «وقف» در لغت و اصطلاح پرداخته است. بخش دوم به ضرورت فقه مقارن در تحقیقات و پژوهشهای فقهی اشاره کرده است، از این رو نویسنده پس از تعریف فقه مقارن، به هشت مورد از ارزشمندیهای پژوهش به صورت مقارن اشاره می‏‌کند. بخش سوم؛ به بیان برخی شرایط وقف در مذاهب سبعه پرداخته است، به همین خاطر نویسنده، در نخستین گام شرایط فقهی وقف را به چهار دسته تقسیم می‏کند؛ که عبارتند از: شرایط وقف، شرایط واقف، شرایط موقوف علیه، شرایط موقوف، ذیل هر قسمت مواردی از شروط بیان می‏شود. در بخش چهارم نتیجه گیری از نوشتار پیش روی خواننده قرار می‏‌گیرد.