وجه تسمیة برخی نامها و القاب امام رضا(ع)
53 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش علمی پژوهشی امام رضا(ع)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386/03/19
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نویسنده در این نوشتار به تاریخچه ی نامگذاری اشاره می کند، و پس از آن به بررسی گونه های وضع می پردازد؛ و در همین رهگذر به تأثیر نام بر رفتار و سرنوشت انسان، از دیدگاه دانش نومرولژیست توجه می کند، در ادامه جایگاه ویژه ی نامگذاری در آموزه های دینی را بررسی می کند، سپس به بررسی نامهای امام رضا (علیه السلام) و تطبیق با نامهای خداوند می پردازد، تا در این فرایند، به چند نکته دست یابیم: ارزش و جایگاه واقعی نامگذاری در رشد و تکامل شخص نگاه ویژه ی اسلام در این زمینه سیره ی امام کاظم (علیه السلام) در انتخاب نام برای نخستین فرزندش