اصل مهرورزی در سیرة پیامبر اعظم(ص)
59 بازدید
محل نشر: مجله جستار دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386/06/15
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
با بررسی آیه‌های قرآنی و سیره‌ی پیشوایان دینی به اصل «مهرورزی» دست می‌یابیم؛ اصلی که دارای ارزش قرآنی است و زمینه¬ساز گسترش جهانی و پذیرش همگانی اسلام گردیده است. نویسندگان در این مقاله، پس از مفهوم¬شناسی «اصل»، «سیره» و «مهرورزی» به تفاوت سیره و سنت اشاره کرده¬اند. در ادامه به معنای رأفت و رحمت و تفاوت آن دو با یکدیگر اشاره شده است. سپس _ ‌برای دستیابی آسان¬تر به آیه¬ها و روایت¬های این زمینه‌_‌ واژه¬های همسان و غیر همسان با مهرورزی به همراه برخی موارد استعمال آنها بیان شده است. پس از آن مطلق یا مقید بودن اصل مهرورزی مورد بررسی قرار گرفته و سفارش قرآن و ائمه(علیهم السلام) در زمینه¬های گوناگون مربوط به بحث بیان گردیده است. در ادامه به گفتار و رفتار نبوی )صلی الله علیه و آله( بر اساس اصل مهرورزی اشاره شده و در پایان مواردی از نفی سازشکاری و برخورد قاطعانه¬ی پیامبر (صلی الله علیه و آله) با برخی، مورد بررسی قرار گرفته است.