8دلیل غیبت حجت 12هم
52 بازدید
تاریخ ارائه : 6/12/2014 10:11:00 AM
موضوع: امامت و مهدویت

علل و اسباب غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، در روایات، عبارتند از:
یکم - اجرای سنن انبیا علیهم السلام درباره ی حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)؛

دوم - خدا نمی خواهد که امام، در میان قوم ستمگر باشد؛

سوم - تنبه مردم؛

چهارم - امتحان مردم؛

پنجم - خوف و ترس از قتل؛

ششم - تحت بیعت هیچ حاکمی نباشد؛

هفتم - خالی شدن صلب های کافران از مؤمنان؛

هشتم - سر غیبت معلوم نیست و فقط خدا می داند.

منبع: http://www.shafaqna.com/persian