سه پیش شرط کلاس تفسیر آیت الله وحید
68 بازدید
تاریخ ارائه : 6/1/2014 10:55:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

گاهی شنیدن خاطرات، از برخی بزرگان چنان است که انگار افسانه می‌شنوی!

آیت‌الله قاضی زاده، از شاگردان ملازم آیت‌الله وحید خراسانی که رابطة چند دهه‌ای با ایشان دارد، نقل می‌کرد:

به آیت الله وحید پیشنهاد برگزاری کلاس تفسیر کردیم، ایشان با چند پیش شرط پذیرفت:

1) عدة خاصی گلچین شوند؛

2) دیگران از این جلسه باخبر نشوند که ناراحت شوند چرا آنها حضور ندارند؛

3) هر نفر 10 تفسیر در ذیل یک آیه را مطالعه کند و در جلسه‌ای مشترک، به خروجی واحدی دست بیابید و آن نظر را به من بدهید تا در جلسة حضوری، نکاتی در مورد آن بگویم و نظرم را بیان کنم.

این سه پیش شرط، تأمین شد. فقط برای شرط دوم کمی مشکل بود که به این نتیجه رسیدیم، روزهای پنجشنبه و جمعه به صورت متناوب در صبح و عصر هر هفته در منزل یکی از اعضای جلسه، حضور پیدا می‌کردیم؛ تا کسی متوجه این جلسه نشود.