روز پدر مبارک بابای مهربانم
62 بازدید
تاریخ ارائه : 5/14/2014 8:50:00 AM
موضوع: سایر

یک پیامک خیییییییییییییییییلی قشنگ برای تولد حضرت علی (علیه السلام) و روز پدر به دستم رسید که توی این پست میگذارم

دست مرا گرفتید، تا پیشتان بمانم

از روی خاک بردید تا اوج آسمانم

گویند امام هر عصر بابای آن زمان است

روز پدر مبارک بابای مهربانم