نامگذاری فاطمی برای دختران متولد در نوروز امسال
268 بازدید
تاریخ ارائه : 3/17/2014 10:09:00 AM
موضوع: سایر

5. نام‌گذاری فاطمی در اسلام سفارش‌های فراوانی برای نام‌گذاری صحیح مطرح شده است و به فرمودة پیام‌آور خیر رحمت(ص)، یکی از حقوقی که فرزند دارد این است که نام نیکو و زیبا برای او انتخاب شود. (وسائل الشیعه، ج15، ص123)در دانش نومرولوژی نیز تأکید می‌شود که نام افراد در سرنوشت ایشان، نقش به‌سزایی دارد، چنانکه مانتروس در این زمینه می‌گوید: «یکی از بنیادی‌ترین باورهای راز گونة انسان که نومرولوژیست های جدید هم آن را پذیرفته‌اند؛ آن است که نام افراد با عملکرد انسان در زندگی رابطة تنگاتنگی دارد، … خصوصیات فردی، علایق، آرزوهای درونی و … انسان را با تجزیة عددی اسامی و تاریخ تولدشان می‌توان به دست آورد». و همچنین وینست لوپز در این مورد چنین می‌نویسد:«زمانی که انسان از کاربرد اعداد آگاه شد و با توجه به آن از تمام امکانات موجود بهره گرفت، دیگر دلیل موجهی برای بر خوردار نشدن از زندگی سراسر کامیابی وجود ندارد، سرنوشت واقعی آدمی از طریق نوساناتی که از اسم و تاریخ تولدش استخراج می‌شود، قابل هدایت است». با توجه به مطالب یاد شده، تعیین نام افراد بسیار مهم و سرنوشت ساز است، پس چه خوب است در نام‌گذاری از شیوة ائمه(ع) بهره گیریم. برای مثال مناسب است دخترانی که در این ایام متولد می‌شوند با یکی از نام‌ها یا القاب حضرت زهرا(س) نام‌گذاری شود. چهل نام و لقب آن حضرت عبارتند از: اِنسیه؛ بتول؛ حانیه؛ حبیبه؛ حَورا؛ حوریه؛ راضیه؛ راکعه؛ رضیه؛ ریحانه؛ زکیه؛ زهرا؛ زهره؛ ساجده؛ شفیعه؛ شهلا؛ شهیده؛ صابره؛ صدیقه؛ طاهره؛ طیبه؛ عذرا؛ عزیزه؛ فائزه؛ فاطمه؛ کریمه؛ کوثر؛ کوکب؛ مبارکه؛ مُبَشّره؛ محبوبه؛ مُحَدّثه؛ مرضیه؛ مِشکات؛ مُطَهَّره؛ معصومه؛ منصوره؛ منیره؛ مهدیه؛ وجیهه.منبع: سایت اجتهاد