عرفانهای نوظهور
63 بازدید
تاریخ ارائه : 11/1/2013 4:45:00 PM
موضوع: ادیان و مذاهب

تقابل میان حق و باطل، از نخستین لحظات خلقت آغاز شد و تا آخرین لحظات دنیا، ادامه خواهد یافت. امروزه نیز برخی عرفانهای نوظهور یا کاذب یا وارداتی، در میان جامعه گسترش پیدا کرده است. در این پست، مطالبی در این مورد آورده‌ام که امیدوارم مفید باشد.

راههای بازگرداندن گرفتارشدگان:

برای بازگرداندن افراد جذب شده در این فرقه‌ها باید به ترتیب اولویت از روشهای ذیل استفاده کرد:

1) نسبت به آُسیبها و زیبایی‌ها، روشنگری دقیق انجام داد.

2) اگر برایشان شبهه ایجاد شده است، باید ضمن استفاده از استدلال منطقی، احساسات شخص را نیز درگیر کرد.

3) اگر نسبت به پذیرش این عرفهانها، متعصب است؛ ایشان به بیماری معنوی دچار شده‌اند که برای درمانش به علم سلامت معنوی نیازداریم.

آسیب‌شناسی برخورد با عرفهانهای نوظهور:

1) با عرفانهای نوظهور، تأویلی و تخمینی برخورد کردیم، یعنی آنها را بهاییت نوین یا ساختة استکبارجهانی معرفی کرده‌ایم؛ همچنین آمار دقیقی از تعداد گرفتارشدگان در این مسئله وجود ندارد، بلکه آمار به صورت تخمینی مطرح می‌شود!

2) دین را خوب تدریس نکردیم و درست انتقال ندادیم.

چند توصیه برای بازگرداندن گرفتارشدگان:

1) با ادبیات فلسفی خیلثی نمی‌شود افراد را بازگرداند، بلکه باید از ادبیات انگیزشی استفاده کنیم.

2) مباحث دینی را به صورت کاربردی مطرح کنیم. (برای مثال: برای رفع اضطراب و ... راهکارهای اسلامی ارائه کنیم)

3) با ایمان قوی صحبت کنید.

4) ابعاد معنوی اسلام را به ماده، فرو نکاهیم. (برای مثال: سجده، چاکراها را باز می‌کند!!!)