سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
بنیاد پژوهش‌های آستان‌قدس رضوی 
ارزیاب محتوایی 
1390/12/16 
ادامه دارد 
ارزیاب محتوایی آثار مؤلفان 
همکاری 
معاونت پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان 
مولف و ارزیاب 
1390/03/01 
ادامه دارد 
تالیف و ارزیابی آثار پژوهشی 
همکاری 
دار الرضا(ع) 
پژوهشگر 
1389/03/01 
ادامه دارد 
تالیف آثار پژوهشی 
همکاری 
دار الامام الهادی(ع) 
پژوهشگر 
1380/03/01 
1381/06/30 
تحقیق و تالیف آثار پژوهشی 
همکاری 
شیفتگان کمال 
پژوهشگر 
1381/01/17 
ادامه دارد 
ترجمه و گردآوری نسخ خطی 
همکاری 
دفتر تبلیغات خراسان رضوی 
گردآوری و ورود اطلاعات 
1386/01/15 
1386/12/22 
همکاری در سایت اجتهاد 
همکاری 
تدوین دانشنامه امام رضا(ع) 
پژوهشگر 
1391/10/25 
ادامه دارد 
نگارش برخی مداخل 
همکاری 
امور نخبگان دفتر مقام معظم رهبری 
گردآوری و ورود اطلاعات 
1390/07/18 
1390/09/21 
گردآوری و ورود اطلاعات 
همکاری 
دفتر تبلیغات خراسان 
کارشناس گروه آموزش 
1391/12/08 
1392/03/16 
طراحی بانک سوال و ... 
همکاری 
دفتر تبلیغات خراسان رضوی 
عضو کارگروه اخباریان 
1389/03/01 
ادامه دارد 
تدوین مقاله و پاورپوینت  
همکاری 
دفتر تبلیغات خراسان رضوی 
دبیر کارگروه فقه و قرآن 
1389/03/01 
ادامه دارد 
برگزاری نشستهایی در زمینه فقه وقرآن 
همکاری 
دفتر تبلیغات خراسان رضوی 
دبیر کارگروه فقه و حدیث 
1389/03/01 
ادامه دارد 
برگزاری نشستهایی در زمینه فقه وحدیث 
همکاری 
سازمان اوقاف خراسان 
برگزاری همایش عاشوار پژوهی 
1388/03/01 
1391/11/23 
همکاری در برگزاری همایش 
همکاری 
نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها 
امریه 
1392/03/11 
ادامه دارد 
روحانی مستقر در خوابگاه 
همکاری 
دفتر آیت الله العظمی سیستانی 
مسئول پاسخگویان مسائل شرعی 
1393/02/14 
ادامه دارد 
برنامه‌ریزی و آموزش نیروهای پاسخگو 
همکاری 
نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‏ فردوسی 
مشاور نهاد 
1392/11/30 
ادامه دارد 
شرکت درجلسات مشورتی درمسائل دانشگاه 
تدریس 
حوزه‌های علمیة مشهد، تویسرکان 
مدرس 
1379/07/07 
ادامه دارد 
ادبیات عرب 
تدریس 
حوزه‌های علمیة مشهد، همدان، تویسرکان 
مدرس 
1379/07/07 
ادامه دارد 
کارگاه ادبیات عرب 
تدریس 
مؤسسه علمی‌کاربردی عصر قرآن 
مدرس 
1388/07/01 
ادامه دارد 
ادبیات عرب 
تدریس 
دانشگاه شهید مطهری برادران 
مدرس 
1391/07/01 
ادامه دارد 
ادبیات عرب 
تدریس 
حوزة علمیة تویسرکان 
مدرس 
1380/07/01 
1381/06/30 
تفسیر قرآن 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 
مدرس 
1391/07/01 
ادامه دارد 
تفسیر قرآن 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 
مدرس 
1391/07/01 
1391/10/30 
تاریخ تحلیلی صدر اسلام 
تدریس 
دفتر تبلیغات اسلامی 
مدرس 
1384/01/16 
1384/03/30 
قواعد فقهیه 
تدریس 
حرم مطهر امام رضا(ع) 
مدرس 
1389/01/17 
1389/03/30 
رسائل 
تدریس 
حرم مطهر امام رضا(ع) 
مدرس 
1389/01/17 
1389/03/30 
مکاسب 
تدریس 
حرم مطهر امام رضا(ع) 
مدرس 
1389/01/17 
1389/03/30 
کفایه 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 
مدرس 
1390/11/25 
1390/02/31 
کارگاه ولایت فقیه 
تدریس 
مؤسسة تخصصی دارالعلم 
مدرس 
1390/06/16 
1391/03/31 
غریب القرآن 
تدریس 
حوزه علمیة مشهد 
مدرس 
1390/06/01 
1391/01/31 
شرح لمعه 
تدریس 
دانشگاه شهید مطهری خواهران مشهد 
مدرس 
1392/11/23 
ادامه دارد 
شرح لمعه 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 
مدرس 
 
 
کرسی‌های آزاد اندیشی 
تدریس 
دانشگاه شهید مطهری 
مدرس 
 
 
اصول استنباط 
تدریس 
دانشگاه مذاهب اسلامی تهران 
استاد مدعو 
1394/11/06 
ادامه دارد 
فقه مقارن / اصول فقه شیعه 
تدریس 
دانشگاه خردگرایان مطهر 
استاد مدعو  
1394/06/22 
1394/10/23 
تاریخ تحلیلی صدر اسلام 
تدریس 
موسسه عصر قرآن 
استاد مدعو 
1393/11/07 
1394/06/31 
علوم قرآنی (الاتقان) 
تدریس 
دانشگاه حکیم طوس 
استاد مدعو 
1394/07/01 
1394/10/30 
فقه (کارشناسی ارشد) 
تدریس 
دانشگاه شهید مطهری  
استاد مدعو  
1394/11/07 
ادامه دارد 
آیات الاحکام قضایی (کارشناسی ارشد)